Zorg voor de natuur in de kindertijd

Er zijn veel aanwijzingen dat kinderen die een emotionele band hebben met de natuur, eerder geneigd zijn actie te ondernemen voor het milieu. Deze gevoelens kunnen leiden tot diepgaande maatschappelijke veranderingen in de manier waarop we voor de natuur zorgen.

De beste manier om in de kindertijd een band met de natuur te ontwikkelen is meer tijd buiten door te brengen. Kinderen hebben minder tijd in de natuur doorgebracht dan in vorige generaties, en dit kan hun vermogen om actie te ondernemen beïnvloeden. Meer tijd in de natuur doorbrengen kan echter de kans vergroten dat zij zich ook op latere leeftijd met de natuur blijven verbinden.

Veel natuurbeschermingsorganisaties pleiten ervoor jongeren in contact te brengen met de natuur. Dit kan kinderen helpen het gevoel te krijgen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van verzorgers, en een begrip te ontwikkelen van hoe zij de natuur kunnen ondersteunen. Bovendien vertonen kinderen die een actieve band met de natuur hebben, meer milieuvriendelijk gedrag, zoals betere cognitieve zelfregulering en stressregulering.

Studies hebben aangetoond dat natuurgerelateerde activiteiten de biodiversiteit op schoolterreinen verbeteren. Evenzo hebben kinderen die meer groen rond hun huis hebben, hogere niveaus van emotionele zelfregulering.

Er zijn veel manieren om kinderen bij de zorg voor de natuur te betrekken. De belangrijkste stappen zijn het bieden van mogelijkheden om buiten te zijn, hen te betrekken via ervaringsgerichte methoden en hen te helpen in contact te komen met wetenschappers en milieuactivisten.

Een belangrijke vraag die in het onderzoek naar natuurverbinding moet worden beantwoord, is of verbinding en actie kunnen standhouden wanneer jongeren vrezen iets te verliezen. In het bijzonder, is het concept van verbinding en actie van toepassing wanneer jongeren worden geconfronteerd met verliezen door klimaatverandering?